top of page

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.caro.slask.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Jolanta Przybylska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Firma Handlowo Usługowa Caro Jolanta Przybylska z siedzibą w Tarnowskie Góry  (42-600), ul. Piernikarczyka 29,  NIP 6451008372

2.     Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

1)     poczty e-mail: biuro@caro.slask.pl

2)     telefonicznie: (32) 384-67-90

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1.       Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1)      w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2)     rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3)     w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4)     w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5)     nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6)     z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7)     nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8)     zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

 

2.     Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

 2. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

3.     Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 1. jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

 2. jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 3. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

 

Komu przekażemy dane innym podmiotom ?

 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie (np. Google Analytics);

 2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane ?

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz

 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo wniesienia sprzeciwu,

 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 6. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 7. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

Kiedy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zgłosić się do naszej firmy osobiście, telefonicznie lub wysłać odpowiednią informację listem poleconym na adres lub w formie e-mailowej na adres: biuro@caro.slask.pl

Czy przetwarzamy wskazane przez Państwa dane w sposób zautomatyzowany?

Uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

bottom of page